مطالب توسط مهدی نوروزی

درس خارج فقه 93-94 جلسه 114

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و چهاردهم درس خارج فقه عرض شد کلام شیخ طوسی در مبسوط، یوهم الخلاف، ظاهر فرمایش ایشان در کتاب تهذیب اینطور به نظر می رسد که ایشان مخالف نظر اصحاب است. توجیح کردیم گفتیم؛ هر دو فرمایش ایشان همان¬طور که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودند قابل توجیح است. […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 115

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و پانزدهم درس خارج فقه بحث راجع به اراضی مفتوح العنوه بود. اگر یقین داریم که زمینی جزء اراضی مفتوح العنوه است در اینجا حکمش روشن است که قابل خرید و فروش نیست. اما اگر در خصوص اینکه مثلاً در بخشی از سرزمین عراق یا بعضی از اراضی دیگر […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 116

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و شانزدهم درس خارج فقه بحث ما در باب شرایط عوضین بود، از جمله شرایط عوضین طلق بودن آنهاست و عوضین باید آزاد باشند و چیزی که آزاد نیست نمی­تواند عوض قرار گیرد لذا قابل معامله نمی­باشد. این شرطی است که مرحوم حلّی، مرحوم محقق و گروهی دیگر از […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 117

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و هفدهم درس خارج فقه مرحوم شیخ در مکاسب به مناسبت اینکه راجع به وقف این بحث پیش آمد که وقف از موانع بیع است. در ابتدا بحث وقف را ذکر کردند که آیا وقف بیعش جایز است یا خیر؟ مرحوم شیخ (ره) می فرماید؛ مسألة «لا يجوز بيع […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 118

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و هجدهم درس خارج فقه بیان شد که از جمله شرایط برای عوضین این است که طلق باشد و مرحوم محقق در شرایع فرمودند و مرحوم علامه در متن قواعد شرط تمامیت را آوردند. دربارۀ موانع این امر بحث وقف مطرح شده و مسأله حق رهن مطرح شده و […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 119

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و نوزدهم درس خارج فقه بحث ما راجع به وقف بود، فقهاء در باب بیع وقف اقوالی دارند، ابن ادریس و برخی از فقهای دیگر می-فرمایند؛ بیع وقف مطلقاً جایز نیست، البته در وقف معبد اجماع وجود دارد ولی در وقف موقت و منقطع مسأله اختلافی است. البته برخی […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 120

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و بیستم درس خارج فقه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ، فرعی را بیان کردند که قبل از ورود به بحث مسوغات بیع وقف، این فرع را بیان می کنیم . وآن این است که اگر شخصی وقف را تلف کند چه کسی مسئول است؟  آیا ضامن هست یا […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 121

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و بیست و یکم درس خارج فقه عرض شد بیع در شرایط خاص جایز است و بعد درباره بدل آن بحث شد. باید گفت تکلیف آن بدل چیست؟ بدل وقف است؟ یا باید با وقف جدید وقف شود؟ معیار وقفیت چیست؟ راه اثباتش چیست؟ در خصوص حقیقت وقف بیان […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 122

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و بیست و دوم درس خارج فقه بحث ما در باب مجوزات بیع وقف بود که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب صوری را برای آن ذکر کردند. صورت اوّل آن را به صورت مبسوط بیان کردیم و حکم آن را هم بیان کردیم. صورت دوّم جایی است که وقف […]

درس خارج فقه 93-94 جلسه 123

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه صد و بیست و سوم درس خارج فقه بحثمان در مورد صورت چهارم از مسوقات بیع بود. صورت چهارم این بود «اذا کان بیع الوقت انفع و اعود للموقوف علیهم» اگر فروش وقف سودمند تر باشد برای موقوف علیهم به چه صورت است؟ در جلسه گذشته بیان شد که دلیلی […]