مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول 91-92 جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دوم درس خارج اصول المطلب الثانی: النسبة بین موضوعات العلم و موضوعات مسائله آنچه میان متأخرین، مشهود است این است که نسبت موضوعات علوم با موضوعات مسائل مانند «نسبت طبیعی» نسبت به افرادش و کلّی نسبت به مصادیقش می­باشد. به عنوان مثال، موضوع علم «نحو»، کلمه و کلام است و […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 1

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه اول درس خارج اصول مرحوم آخوند خراسانی «اعلی الله مقامه»، مباحث کتاب شریف «کفایـ]الاصول» را در قالب یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه (بحث اجتهاد و تقلید) تدوین نمود. ایشان در مقدمه نیز حدود سیزده امر را بیان فرموده است. این امور سیزده­گانه؛ هر چند جنبه مقدماتی دارند، […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 22

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه بیست و دوم درس خارج اصول بیان شد که پاسخ هائی که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ بیان نمودند دفع اشکال نخواهد کرد. محوم شیخ می فرمایند: شخصی غافل یا جاهل به استحباب نفسی است اگر عمل را داعی و به انگیزه توصّل به واجب انجام دهد و امر غیری […]