مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول 91-92 جلسه 7

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هفتم درس خارج اصول در مبحث «وضع» چند مطلب مطرح می­شود: المطلب الأول: منشأ دلالة الألفاظ علی معانیها بحثی که در این مطلب، قابل طرح است این است که آیا دلالت الفاظ بر معانی، ذاتی است یا وضعی و اعتباری. «سلیمان بن عباد» که علی الظاهر معتزلی مسلک است، بر […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 6

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه ششم درس خارج اصول تعریف امام خمینی;: حضرت امام نیز علم اصول را این چنین، تعریف می­کند که: «علم الاصول هو القواعد الآلیة الّتی یمکن ان تقع فی کبری الاحکام الکلیّة الفرعیّة اوالوظیفة العملیّة»؛ برابر تعریف ایشان، قواعدی که می­توانند، کبرای استنتاج احکام الهی قرار گیرند دو دسته­اند: قواعد آلی […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 5

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجم درس خارج اصول بررسی قول سوم مرحوم محقق خراسانی، چون دو قول قبلی را به خاطر وجود اشکالاتی مردود می­داند، معتقد است که موضوع علم اصول، عنوان مخصوص ندارد، بلکه موضوع این علم، امری است کلّی که بر موضوعات پراکنده این علم منطبق و متحد است. به عبارت دیگر، […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 4

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه چهارم درس خارج اصول المطلب الخامس: موضوع علم الأصول در باب موضوع علم اصول، سه قول مطرح است: قول مشهور که مرحوم میرزای قمی; آن را اختیار کرده است و عبارت است از اینکه موضوع علم اصول، «ادله اربعه» با وصف «دلیلیّت» است. قول صاحب «فصول» که می­گوید: موضوع علم […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 3

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سوم درس خارج اصول المطلب الرابع: سبب التمایز بین العلوم در این بخش، پیرامون این موضوع بحث می­کنیم که ملاک و سبب تمایز علوم چیست؟ چهار قول در این مسأله وجود دارد: قول اول، قول مرحوم آخوند خراسانی است که می­فرماید: تمایز علوم به تمایز اغراض است. قول دوم، قول […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دوم درس خارج اصول المطلب الثانی: النسبة بین موضوعات العلم و موضوعات مسائله آنچه میان متأخرین، مشهود است این است که نسبت موضوعات علوم با موضوعات مسائل مانند «نسبت طبیعی» نسبت به افرادش و کلّی نسبت به مصادیقش می­باشد. به عنوان مثال، موضوع علم «نحو»، کلمه و کلام است و […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 1

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه اول درس خارج اصول مرحوم آخوند خراسانی «اعلی الله مقامه»، مباحث کتاب شریف «کفایـ]الاصول» را در قالب یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه (بحث اجتهاد و تقلید) تدوین نمود. ایشان در مقدمه نیز حدود سیزده امر را بیان فرموده است. این امور سیزده­گانه؛ هر چند جنبه مقدماتی دارند، […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 22

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه بیست و دوم درس خارج اصول بیان شد که پاسخ هائی که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ بیان نمودند دفع اشکال نخواهد کرد. محوم شیخ می فرمایند: شخصی غافل یا جاهل به استحباب نفسی است اگر عمل را داعی و به انگیزه توصّل به واجب انجام دهد و امر غیری […]