مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول 91-92 جلسه 33

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سی و سوم درس خارج اصول المطلب السابع: الشروط الضروریة للفهم و العوامل المؤثرة و المانعة له از دیدگاه هرمنوتیست­های فلسفی، فهم بدون پیش فرض و پیش داوری ممکن نیست. اصلاً انسان خالی­الذهن نیست و همواره با یک سری دانسته­ها و پیش فرض‌هایی سراغ متن می­ آید. اما مفسران اسلامی […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 32

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سی و دوم درس خارج اصول المطلب السادس: قواعد الفهم بمنظار القرآن و السنّة چند اصل و قاعده در خصوص فهم و چگونگی پیدایش فهم می­توان بیان کرد: اصل عدم تغییر یا اصل ثبات حقیقت حقیقت بر اساس متون دینی امری ثابت است و در عالم خارج موجود است. ماورای […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 31

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سی و یکم درس خارج اصول معیار انسجام گرایان اگر ما بخواهیم بفهمیم معرفت ما به چیزی معرفت صحیحی است یا خیر، باید از این معیار استفاده کنیم. این گروه معتقدند هیچ لزومی ندارد که مجموعۀ معارف انسان بر یک پایه حقیقی و صادق بنا شود. منشا این نظریه به […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه بیستم درس خارج اصول هرمنوتیک دیلتای در جلسات قبل پیرامون تفکرات و نقطه نظرات شلایرماخر مباحثی مطرح شد. در این جلسه در خصوص دیلتای بحث خواهیم کرد. در بین شلایرماخر و دیلتای یک شخصیت هرمنوتیکیِ دیگری هست که راجع به نقطه نظرات هرمنوتیکی و دین‌پژوهی و فلسفی او به­صورت مبسوط […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 19

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه نوزدهم درس خارج اصول مروري بر مباحث پيشين نشست پيشين پیرامون ديدگاه‌هاي هرمنوتیکیِ «شلایرماخر» مباحثی مطرح شد. در دیدگاه «شلایرماخر» از هرمنوتیک به عنوان نظریه­ی فهم یاد می­شود. مباحث این دانش از زمان «شلایرماخر» از سبک و سیاق سنتی فاصله گرفت و وارد مرحله‌اي نوين شد؛ آن‌چنان که از «شلایرماخر» […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 18

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هجدهم درس خارج اصول تمرکز مباحث هرمنوتيك به فهم و نقش «شلایرماخر» در آن نقش «شلایرماخر» نشان‌دهنده‌ی سرچشمه‌ی پیدایش هرمنوتیک است. وی روندهای مکاتب قدیمی را جمع کرد و آن‌ها را با هم ترکیب نمود و همزمان مبانی موج جدید هرمنوتیک را بنا نهاد. تلاش‌های وی باید به عنوان بخشی […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 17

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هفدهم درس خارج اصول سیر تطورات موجود در دانش هرمنوتیک سیر تحوّلات وتطوّرات موجود در دانش هرمنوتیک را می‌توان در سه سطح زیر جمع بندی کرد: الف: سطح روش شناسی که اصطلاحاً به آن دوره‏ی هرمنوتیک کلاسیک می‌گویند؛ ب: سطح معرفت شناسی که از آن به دوره‏ی هرمنوتیک رمانتیک تعبیر […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 16

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شانزدهم درس خارج اصول در این قسمت از بحث اصول لازم است چند جلسه­ای هر چند به اختصار راجب «دانش هرمنوتیک» که از مباحث نوین و در عین حال چالش برانگیز به شمار می­رود، سخن بگوییم. ابتدا ضروری است قیود و ثغور این بحث روشن شود و آنگاه فقط نظرات […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 15

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پانزدهم درس خارج اصول نظریه مرحوم آخوند و نقد آن بحث این بود که آیا موضوع له الفاظ، نفس معانی است یا اینکه در موضوع له الفاظ مضافاً بر ذوات معانی، اراده نیز در آن نقش دارد؟ در همین راستا، مرحوم آخوند معتقد است که، اراده در موضوع له الفاظ، […]

درس خارج اصول 91-92 جلسه 14

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه چهاردهم درس خارج اصول المطلب التاسع: الألفاظ موضوعۀ للمعانی الواقعیة أم المرادة للمتکلّم درباب اینکه آیا دلالت الفاظ تابع اراده متکلم است یا نه؟ به مناسبت، بحثی میان خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، مطرح شده و سپس وارد مباحث اصولی شده است. موضوع از این قرار است که هنگامی […]