مطالب توسط mostafa mokhtari

یادداشت/ روز معلم و مقام استاد | نقش بی بدیل اساتید دانشگاه در فرهیختگی و معرفت زایی دانشجویان

یادداشتی از  آیت الله دکتر محمد حسین مختاری رییس دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری و گرامیداشت روز استاد و تجلیل از مقام معلم مشروح یادداشت به شرح ذیل می باشد: گرامیداشت روز معلم و مقام استاد و سالروز بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری، به نوبۀ خود یادآور وظایف […]

جلسه ۲1 (تنبیه آخر5)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر5) بحثمان راجع به آن صور چهارگانه بود که در صورت چهارم بحث می کردیم. صورت چهارم این بود که اگر ترتّب اثر شرعی بر عدم یکی از دو حادث، به نحو مفاد لیس تامّه باشد، آیا استصحاب جاری است یا نه؟ بین مرحوم محقق […]

جلسه ۲1 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه8]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت) [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة8] (مسألة 5): «الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه». بحث این بود که اگر خونِ در لباس اقلِّ از درهم باشد معفو عنه است، اما اگر این خون را ازاله کنیم و از بین ببریم که اثری از […]

جلسه 20 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه7]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت) [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة7]  (مسألة 1): «إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، […]

جلسه 20 (تنبیه آخر4)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر4) بحثمان در باب استصحاب راجع به مقایسه حادث نسبت به حادثی دیگر بود. از قبیل موت متوارثین. مثل پدر و پسر. عرض کردیم که تاریخ حدوث یا هر دو مجهول التاریخ است، یا اینکه احدهما معلوم و دیگری مجهول است. منتها بحثمان در مقام […]

یادداشت آیت الله دکتر مختاری| لزوم تقویت معنویت در قالب ارتقای همبستگی و همدلی جهانی مردم در ماه رمضان/ مناسک ارزشمند ماه مبارک رمضان و تزریق امید در هنگامه جدال با کرونا

یادداشت آیت الله دکتر مختاری| لزوم تقویت معنویت در قالب ارتقای همبستگی و همدلی جهانی مردم در ماه رمضان/ مناسک ارزشمند ماه مبارک رمضان و تزریق  امید در هنگامه جدال با کرونا مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید: در عصر و زمانه ای به سر می بریم که تداوم اپیدمی ویروس کرونا در جهان، […]

جلسه ۱9 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه6]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری  [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة6]  (الثاني): «ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا […]

جلسه 19 (تنبیه آخر3)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر3) بحثمان در باب استصحاب به اینجا رسیدیم که، اگر حادثی را نسبت به حادث دیگر مقایسه کنیم، دو صورت دارد. یا تاریخ حدوث هر دو مجهول است یا تاریخ حدوث احدهما معلوم و دیگری مجهول است. و عرض کردیم که آن صوری را که […]

جلسه ۱8 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه5]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة5]  (الثاني): «ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا […]

جلسه 18 (تنبیه آخر2)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر2) بحثمان در تنبیه آخر راجع به مقایسه حادث با اجزای زمان و گاهی مقایسه حادث نسبت به حادث دیگر بود. بحث امروز ما راجع به قسم دوم است. یکی از پیچیده ترین مباحث بخش استصحاب در کفایه همین جا است. چون شقوق مختلفی دارد. […]