مطالب توسط mostafa mokhtari

جلسه ۱۹ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۶]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری  [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۶]  (الثانی): «ممّا یعفى عنه فی الصلاه الدم الأقلّ من الدرهم، سواء کان فی البدن أو اللباس، من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول ممّا […]

جلسه ۱۹ (تنبیه آخر۳)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر۳) بحثمان در باب استصحاب به اینجا رسیدیم که، اگر حادثی را نسبت به حادث دیگر مقایسه کنیم، دو صورت دارد. یا تاریخ حدوث هر دو مجهول است یا تاریخ حدوث احدهما معلوم و دیگری مجهول است. و عرض کردیم که آن صوری را که […]

جلسه ۱۸ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۵]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۵]  (الثانی): «ممّا یعفى عنه فی الصلاه الدم الأقلّ من الدرهم، سواء کان فی البدن أو اللباس، من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول ممّا […]

جلسه ۱۸ (تنبیه آخر۲)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (تنبیه آخر۲) بحثمان در تنبیه آخر راجع به مقایسه حادث با اجزای زمان و گاهی مقایسه حادث نسبت به حادث دیگر بود. بحث امروز ما راجع به قسم دوم است. یکی از پیچیده ترین مباحث بخش استصحاب در کفایه همین جا است. چون شقوق مختلفی دارد. […]

جلسه ۱۷ (التنبیه الآخر: استصحاب و تأخر الحادث)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری (التنبیه الآخر: استصحاب و تأخر الحادث) در جریان استصحاب، آنجایی است که در اصل حدوث حادث ما شک داریم، یا حکماً یا  موضوعاً. در اینجا استصحاب جریان دارد و بحثی در آن نداریم. در این تنبیه، بحث آنجایی است که ما شک در تقدم و تأخر […]

جلسه ۱۷ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۴]

بسم الله الرحمن الرحیم  خارج فقه استاد مختاری (طهارت) [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۴] (الثانی): «ممّا یعفى عنه فی الصلاه الدم الأقلّ من الدرهم، سواء کان فی البدن أو اللباس، من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول ممّا […]

جلسه ۱۶ (تنبیه ثامن: الاصل المثبت ۶ )

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری  عرض کردیم بر مستصحب یا باید اثر شرعی بار باشد یا مستحصب واجد اثر شرعی باشد. منتها این اثر یک وقت حدوثاً و بقاءً هست. یعنی هم در جانب حدوث اثر هست و هم از جانب بقاء اثر هست. یک وقت این است که از جانب […]

جلسه ۱۶ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۳]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری [الأوّل: دم الجروح و القروح] (مسأله ۳): «یعفى عن دم البواسیر خارجه کانت أو داخله و کذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلى الظاهر» خونی که از بواسیر خارج می شود معفو عنه می باشد، بواسیر غددی است که داخل مقعد می باشد که […]

جلسه ۱۵ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۲]

بسم الله الرحمن الرحیم  درس خارج فقه استاد مختاری (الأوّل): «دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلًا کان أو کثیراً، أمکن الإزاله أو التبدیل، بلا مشقّه أم لا، نعم یعتبر‌ أن یکون ممّا فیه مشقّه نوعیّه فإن کان ممّا لا مشقّه فی تطهیره أو تبدیله على نوع الناس فالأحوط إزالته […]

جلسه ۱۵ (تنبیه ثامن: الاصل المثبت۵)

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مختاری بحثمان درباره اصل مثبت بود. عرض کردیم که مرحوم محقق خراسانی فرمودند که در سه مورد اصل مثبت مانعی ندارد. آن موارد سه گانه را به عنوان مطلب اول جلسه قبل گفتیم. مطلب دومی که مرحوم آخوند می‌فرمایند، یک ردّیه ‌ای بر کلام مرحوم شیخ انصاری […]