اتحاد امّت اسلامی؛ اصل بنیادین مقابله با طرح بی ثبات سازی آمریکا در منطقه

«در پی طرح بی ثبات سازی سوریه،مصرولبنان توسط آمریکا و جریان حامی غربی، عربی، عبری »

جوامع اسلامی در این ایام به شدت مورد تهاجم انواع توطئه های  امریکا با همراهی و ائتلاف جریان غربی عربی و عبری قرار گرفته است.این تهاجمات که ایجاد تفرقه و اختلاف را در کشورهای اسلامی نشانه گرفته است،در پی تضعیف گفتمان مقاومت و تقویت رژیم صهیونیستی می باشد،لذا ضرورت اتحاد و همبستگی عمیق در صفوف مسلمین بیش از هر زمان احساس می شود،اتّحادی که تفرقه و دودستگی را از میان بردارد و هدفها را به یک جهت سوق دهد،برای رسیدن به این مهم،اجتناب از طرح شعار گونۀ واژۀ وحدت مسلمین امری ضروری می باشدلذا باید گفت تحقق وحدت به تمام معنای کلمه و در تمامی ابعاد سیاسی،فرهنگی اقتصادی و..مورد نظر می باشد.

ضرورت وحدت اسلامی در حال حاضر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد زیرا کشورهای اسلامی مورد تهاجم استکبار و مزدوران آن قرار گرفته است که ایجاد تفرقه و اختلاف و نیز به راه انداختن جنگ های قومی و مذهبی و در نهایت بی ثبات سازی کشورهای هدف ،به عنوان راهبرد اصلی آمریکا و اسرائیل و قدرت های غربی و رژیم های مرتجع عربی  در سوریه،لبنان و مصر مد نظر قرار گرفته است.لذا ارتقاء اتحاد و انسجام امت اسلامی به عنوان تنها راه نجات مسلمانان از توطئه های دشمنان مطرح می باشد.

وحدت فقهی،سیاسی،اعتقادی و.. ، ظرفیتی عظیم در تحقق اتحادامت اسلامی

باید اذعان نمود اتحاد کلمۀ مسلمانان باید در عمل تحقق یابد و افکار و اندیشه های مسلمانان در کانون وحدت بخش اسلام به صورت بنیان واحد و پابرجا استوار گردد،زیرا همۀ مسلمانان دارای یک قبله،یک کتاب،یک مبدأ،و یک معاد و یک هدف و یک اعتقاد می باشند،لذا داشنمندان فراوانی از شیعه و سنی با گرداوری و تألیف کتب فراوان وجود تقریب میان مذاهب اسلامیرا  در جزئی ترین مسائل دین اسلام ، برای همگان آشکار ساختند،به عنوان نمونه در گذشته شیخ طوسی کتاب ارزشمند «خلاف»را به نگارش درآورده است و روشن ساخت و تمامی مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی را بیان داشت و اثبات نمودکه دیگر مسائل مورد اتفاق است ،همچنین علامه حلی روش شیخ طوسی را در کتاب موسوم به «تذکره»تعقیب نمود و کتابی شامل مسائل فقهی مشترک بین فرقه های اسلامی پدیدآورد،که این خود نوعی وحدت فقهی اسلامی را برای همگان آشکار می سازد.

همچنین علمای اسلامی و اندیشمندان جهان اسلام با ایجاد تفکر همبستگی مذاهب اسلامی در تحقق همبستگی حقیقی گام برداشته اند.

هم چنین در این موضع باید گفت نه تنها وحدت فقهی در میان مسلمانان فراوان مشاهده می گردد ،بلکه وحدت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و..به روشنی در بین مسلمانان به چشم می آید، وجود دشمن مشترک به نام اسرائیل و اهتمام حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از تهاجم دشمنان اسلام به عنوان شاخصۀ اصلی وحدت سیاسی محسوب می گردد، در کنار وحدت سیاسی ،وجود  اشتراکات فراوان اقتصادی و اجتماعی در بین مذاهب اسلامی، ارتقاء اتحاد امت اسلامی را در همۀ ابعاد فراهم ساخته است لذا در ایامی که کشورهای اسلامی بالأخص ملت مظلوم سوریه و لبنان،و مردم انقلابی مصر ودیگر کشورهای اسلامی  مورد تهاجم آمریکاو اسرائیل  و هم پیمانان غربی و برخی رژیم های مرتجع عرب قرار گرفته است،ضرورت اجتناب از اختلاف افکنی و اهتمام به ضرورت وحدت اسلامی به شدت احساس می گردد.

 نابودی مقاومت ، حفظ امنیت اسرائیل؛ رویکرد اصلی توطئه استکبار در  سوریه و لبنان و مصر

باید اذعان نمود تضعیف و حتی نابودی کشورهای حامی مقاومت از مهمترین راهبردهای آمریکا و متحدانش در سوریه،لبنان و مصر می باشد. در موضع بحران اخیر سوریه باید گفت جبهۀ کفربه سردمداری آمریکا و متحدانش در موضع ذلت و حقارت قرار گرفته است و لذا با توجیح شکست های متعدد خود در نبرد میدانی در سوریه و نیز ضعف در  عرصۀ دیپلماسی، با طرح سناریوی استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیائی؛در صدد توجیح افتضاحات اخیر خود در بحران سوریه می باشد ،لذا دشمنان سوریه با بهانۀ مذکور اولاً در پی جبران شکست های متعدد مزدوران تکفیری در سوریه می باشند و در گام بعد، در پی گرفتن برخی امتیازات در نشست ژنو2 از دولت سوریه می باشند.لذا باید اذعان داشت مواضع خصمانه رژیم های دیکتاتوری عرب و برخی قدرت های غربی و آمریکا و اسرائیل بر علیه دولت و ملت سوریه خود بیانگر به هدر رفتن بسیاری از کمک های  مالی و تسلیخاتی آنهادر سال های  اخیر به گروه ها ی افراطی سلفی و  اضمحلال و شکست های متعدد  گرو ه های تکفیری مورد حمایت استکبار  می باشد.

حفظ امنیت و منافع اسرائیل از مهمترین راهبردهای کلان آمریکا و متحدانش در ایجاد بحران سوریه می باشدزیرا نظام سوریه به عنوان حامیان اصلی مقاومت در منطقه شناخته می شود لذا گرچه سوریه با توطئه هاو حمایت های مالی و تسلیحاتی آمریکا و صهیونیسم و نیز قدرت های ارتجاعی عرب و ترکیه مورد اشغال قرار گرفته است لیکن با مقاومت همه جانبۀ مردم و دولت سوریه ،  دخالت های بیگانگان و رژیم های سست و بی ریشۀ ارتجاعی عرب پایان خواهند داد و پیروزی راهبردی سوریه علیه دشمنان اسلام،منحر به تقویت گفتمان مقاومت در منطقه علیه اسرائیل خواهد گردیدو  این غدۀ سرطانی را به کام نابودی خواهد کشاند،لذا طرح استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیائی در راستای ترس و واهمۀ آمریکا و قدرت های غربی و رژیم های وابسته عربی از پیروزی بشار اسد و تقویت مقاومت و تهدید منافع اسرائیل نهفته می باشد لذا همۀ توان خود را برای نابودی سوریه به کار بسته اند تا تمامیت رژیم اشغالگر قدس حفظ گردد امری که قطعا در آن ناکام خواهند ماند.

بمب گذاری در لبنان؛پروژه ای صهیونیستی آمریکائی بر ای ایجاد جنگ مذهبی

باید اذعان داشت بمب گذاری های اخیر در طرابلس و ضاحیه لبنان  باهدف تضعیف وحدت میان مسلمانان و نیز ایجاد فتنه و درگیری میان مسلمانان انجام گرفته است،لذا آمریکا و اسرائیل با هدف تضعیف جبهۀ مقاومت با طرح انجام عملیات تروریستی با کمک گروه های تکفیری در لبنان به دنبال فتنه انگیزی و ایجا جنگ مذهبی میان مذاهب اسلامی می باشد،لذا نباید از یاد برد که وجود اختلافات مذهبی و سیاسی در لبنان در نهایت به سود رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد و آمریکا بر مبنای راهبرد بی ثبات سازی در خاورمیانه و با هدف  ایجاد فتنه و جنگ های مذهبی و در نهایت تقویت رژیم مضمحل شدۀ اسرائیل ،انفجار های اخیر را برنامه ریزی کرده است،و گروه های مذهبی و نیز سیاسی لبنان باید با اتخاذ مواضع محکم بر علیه اسرائیل به عنوان دشمن اصلی  ملت لبنان در پی خنثی سازی توطئه های استکبار برآیند،هم چنین باید گفت حوادث سوریه، لبنان و مصر به هم مرتبط می باشد زیرا ایجاد آشوب و درگیری در این کشورها منجر به تضعیف و حتی نابودی مقاومت و در نتیجۀ  حفظ منافع اسرائیل خواهد گردید.  لذا تحولات مصر،سوریه و لبنان بر همدیگر تأثیر خواهد داشت و ضرورت ارتقاء وحدت اسلامی در مقابله با توطئه های امریکا و متحدانش بیش از گذشته باید مد نظر قرار گیرد.

تضعیف و تحریف بیداری اسلامی در مصر؛ضامن منافع اسرائیل

باید اذعان نمود طرح بی ثبات سازی در مصر نیز به عنوان ادامۀ توطئه های امریکا در ایجاد بحران در منطقه ارزیابی می گردد، آزادی دیکتاتور سابق مصر و و بی اعتنائی به خواسته انقلابیون مبنی بر لغو معاهدۀ کمپ دیوید،که با نقش آفرینی عربستان و دیگر رژیم های مرتجع عربی انجام گرفته است در راستای تضعیف مقولۀ بیداری اسلامی ارزیابی می گردد،نباید فراموش نمود که آمریکا و اسرائیل و نیز دیکتاتورهای عربی به هیچ عنوان با بیداری اسلامی ملت ها بالأخص انقلاب مردم مصرموافق نیستند،لذا رژیم های مرتجع عربی هر لحظه تغییر و دگرگونی بر مبنای تأثیر گذاری دومینوگونۀ بیداری اسلامی را برای فروپاشی حکومت خود احساس می کنند از این رو برای حفظ تاج و تخت سیستم پادشاهی خود به اقدامات پیشگیرانۀ فراوان روی آورده اند، از تقویت همکاری های دوجانبه با رژیم صهیونیستی ،تا استحکام روابط با آمریکا و وادادگی بیشتر در مقابل ایالات متحدۀ آمریکااز طریق ارائۀ امتیازات نفتی بیشتر و نیز افزایش کمک های مالی برای حضور آمریکا در خلیج فارس و.. از جملۀ این اقدامات پیشگیرانه می باشد ،لذا اعمال نفوذ در بدنۀ دولت های برآمده از بیداری اسلامی و ترویج و حمایت از اسلام سکولار ومبارزۀ با اسلام سیاسی و ظلم ستیز و استکبار ستیز به عنوان راهبرد مهم برای حکام عرب و نیز آمریکا مد نظر می باشد لذا هر اقدامی که بتواند حکومت های برآمده از بیداری اسلامی را بر اساس متد و راهبرد آمریکا یعنی مدل برآمده از اسلام موجود در ترکیه و کشورهای مرتجع عرب هماهنگ سازد می تواند به عنوان پیروزی راهبردی مهم برای مخالفان جنبش های بیداری اسلامی مطرح گردد.

لذا می توان مدعی شد ایجاد تفرقه و اختلاف میان انقلابیون و تغییر و انحراف در دولت های برآمده از مقولۀ بیداری اسلامی بعضاًتوانسته است منافع کلیدی آمریکا و اسرائیل را در منطقه تأمین نماید لذا در تحولات اخیر مصر شاهد اعمال نظر بیگانگان و تحریف مهترین خواسته انقلابیون یعنی استکبار ستیزی و ضدیت با رژیم اشغالگر قدس می باشیم  که این نوع بی ثبات سازی در مصر و نیز ایجاد درگیری های مذهبی و اختلاف افکنی میان مسلمانان به عنوان راهبرد مهم بیگانگان در سوریه و لبنان و مصر مورد نظر طراحان کاخ سفید می باشد.

لذا امید است همۀ علمای اسلامی،و مسلمانان و نیز جنبش های انقلابی و مردمی بااجتناب از تفرقه و اختلاف و دودستگی و نیز ارتقاء وحدت اسلامی دربی اثر نمودن توطئه های آمریکا در منطقه و نیز  اذعان به مقابله با رژیم  نامشروع اسرائیل و ضدیت با  امریکا به عنوان  دشمن مشترک اسلام در مسیر اتحاد امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی و بیداری واقعی اسلامی حرکت نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *